BEKLENTİLERİMİZE

Tedarikçilerimizden asgari ücret, fazla mesai tazminatı, işe alma ve iş güvenliği ile ilgili tüm yerel düzenlemelere ve ulusal yasalara uymalarını bekliyoruz.

Tedarikçilerimiz, Tedarikçi Davranış Kurallarımıza uymak zorundadır. Kurallar, mahpuslar, köle işçiliği ve insan kaçakçılığına ilişkin sıfır tolerans politikamız dahil olmak üzere kalite, sağlık ve güvenlik, çevre, çalışma koşulları ve insan hakları konusundaki beklentilerimizi ortaya koymaktadır. Bağımsız üçüncü taraf değerlendirmesini içeren sürekli bir denetim sürecine sahibiz.

EĞİTİM VE KAPASİTE

Çalışanlarımız, Kurallarımızın olası ihlallerini tespit etmelerine ve doğru şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak ve tedarikçinin uyumsuzluk riskini azaltmalarına yardımcı olmak için eğitimlere katılırlar. Tedarikçilerimizle birlikte ürün ve hizmetleri sorumlu bir şekilde, vizyonumuzun yönlendirdiği ödün vermeyen etik ve dürüstlükle kaynak sağlamak için birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz - Dokunduğumuz Herkese En İyiyi Getirmek.

Daha fazla bilgi için, 2010 Sorumluluk Güzelliği 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu ziyaret edin.

Telif Hakkı © Aveda Corporation. Tüm dünyadaki hakları saklıdır.